Начало Портфолио Услуги За Нас ВъпросиАрхитектура
Вътрешен дизайн
Озеленяване
Администрация и наблюдение
Графично Представяне

Нашата архитектурна група има богат опит и познания в проектирането както на високо качествени нови сгради, така и на малки реконструкции и преустройства. Ние можем да помогнем при избора на терен и предварителна строителна калкулация, ако е необходимо. Ние можем да разработим идеен проект, по който да работим заедно и да го развием съобразно вашите желания и изисквания.

Ние изготвяме пълна проектна документация по всички инженерни специалности: строителни конструкции, електро инсталации – вътрешни и външни, водоснабдяване и канализация, отопление вентилация и климатизация, вертикална планировка и трасировка, геодезично заснемане, озеленяване и паркоустройство, пожароизвестяване, план безопастност и здраве, количествени и стойностни сметки, геология, проект за определяне площите на обекта.